ยุคเมโสโปเตเมีย

                 อารยธรรมชองชนชาติเมเสโปเตเมียมีความเก่าแก่มาก  เริ่มตั้งแต่ปี 8000-7000 BC.  ดินแดนของเมโสโปเตเมียอยู่ระหว่างแม่น้ำไทกรีสและแม่น้ำยูเฟรตีส  ( ปัจจุบันเป็นดินแดนของประเทศซีเรียและอิรัก ) ชือ เมโสโปเตเมีย  เรียกตามชาวกรีกโบราณ  เป็นดินแดนที่มีหลายเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่  มีการรบพุ่งชิงอำนาจกันอยู่เสมอ  ชาติใดมีอำนาจก็จะยึดครองเป็นชาติเดียวกัน               

                สมัยซูเมอร์  ประติมากรรมมีทั้งนูนต่ำและลอยตัว  แต่นิยมสร้างรูปนูนต่ำมากกว่า ลักษณะเด่นชองประติมากรรมซูเมอร์  เป็นแบบมองด้านหน้า ( Frontality )  ไม่หันซ้าย ขวา  ดวงตาจะใหญ่มากกว่าปกติ  จมูกใหญ่  ไหล่กว้าง  รูปร่างแข็งทื่อ  ยกมือกุมประสานกันที่หน้าอก  ดวงตาตกแต่งด้วยเปลือกหอย  ทามีดำคล้ายตาคนจริง  เป็นความเชื่อแทบทุกชาติ  ประติมากรรมนูนต่ำนั้นแกะสลักบนแผ่นหินหรือไม้  ฝังเปลือกหอย  เป็นเรื่องราวการล่าสัตว์และยังแกะสลักตราประทับรูปแท่งกลม  ในกลุ่มเมฌสฌปเตเมีย  นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมจำพวกดินเผาอีกด้วย

               สมัยแอ็คกาด  ชนชาติแอ็คกาดเป็นพวกร่อนเร่มาแต่ดั้งเดิม  ศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่สืบทอดมาจากพวกซูเมอร์  ศิลปกรรมเป็นงานประติมากรรมสลักบนหินทรายสีชมพู    เกี่ยวกับชัยชนะสงครามชองพระเจ้านารามะชิน

                สมัยบาบิโลเนีย  ชาวบาบิโลเนียมีวิวัฒนาการทางด้านฝีมือ  ประติมากรรมมีลักษณะพิเศษก็คือ  การแกะสลักหินชนาดเล็ก ( Miniature Art ) ส่วนมากแกะสลักบนหินแข็ง  ศิลปวัตถุเช่น  ทองแดง  ทองคำ  เงิน  และโลหะ  จนกระทั้งผสมเป็นสำริด

 

               สมัยแอสสิเรีย  ประติมากรรมชองชาวแอสสิเรียมีความงามเด่น  และฝีมือมากกว่าชนชาติใดในกลุ่มเมโสโปเตเมีย  งานประติมากรรมส่วนใหญ่เป็นการแกะสลักแบบนูนสูงและนูนต่ำ  เรื่องราวมักเกี่ยวข้องกับสงคราม  การต่อสู้  การล่าสัตว์  แสดงออกถึงลักษณะนิสัยทารุณโหดร้ายของชาวแอสสิเรีย  แสดงให้เห็นการทารุณเชลยสงคราม  เช่น  เจาะลิ้นผูกติดกัน  เย็บหนังตาไม่ให้มองเห็น  เป็นต้น

Comment

Comment:

Tweet

question question question question

#1 By (125.26.59.7|125.26.59.7) on 2014-09-18 19:57