ยุคหินเก่า หินกลาง หินใหม่

           

               ประติมากรรมยุคหิน นักโบราณคดีได้ค้นพบประติมากรรมแบบต่าง ๆ ของมนุษย์ถ้ำในยุคหินเก่าอยู่รวมกับภาพเขียน และมีรูปแบบการแกะสลักบนฝาผนังถ้ำ มีการค้นพบประติมากรรมวีนัส ที่มีความสมบูรณ์ เปรียบเสมือนความพร้อมในการมีบุตร ปั้นด้วยดิน ยังค้นพบทั้งงา เขา และกระดูกสัตว์ แล้วในยุคกลางมีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้นกว่าเดิม มีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เริ่มการทำเกษตร เลี้ยงสัตว์แล้วมีการทำเครื่องมือเครื่องใช้ ในการทำเครื่องมืออาวุธต่าง ก็ทำจากเงิน แล้วมีความนิยมภาพประดิษฐ์เป็นลวดลายมากยิ่งขึ้น มีเอกลักษณ์ รายละเอียดอย่างธรรมชาติน้อยลง เครื่องมือมีรูปทรงสวยงามขึ้น และมีการแกะสลักรูปเคารพบูชาต่าง ให้เป็นศิลปะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วศิลปกรรมที่สำคุญซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นงานประติมากรรมกึ่งสถาปัตยกรรมก็คือ การสร้างอนุสาวรีย์หิน

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet